Ernæringsterapi - en god idé ved f.eks.:

 •  Træthed
 •  Forhøjet blodtryk
 •  Gentagne infektioner
 • Diabetes
 • Candidaovervækst og andre svampeproblematikker
 • Overvægt/undervægt
 • Fordøjelsesproblemer og sygdomme i fordøjelseskanalen
 •  Astma, allergi og eksem
 •  Fertilitetsproblemer og PCO
 •  Søvnproblemer
 •  Gigtsygdomme
 •  Osteoporose
 •  Hjerte-karsygdomme
 •  Cancer
 •  Autoimmune sygdomme
 •  Depression

 

Forbedring af kroppens funktioner

Ernæringsterapi foregiver ikke at kunne kurere alle lidelser eller ubalancer. Men selvom man måske ikke fjerner en sygdom eller et problem helt, vil man i mange tilfælde kunne opleve funktionsforbedringer, større velvære og mere energi og overskud med ernæringsterapi, også selvom en lidelse f.eks. er kronisk.

Forebyggelse

Forebyggelse er som bekendt nemmere end helbredelse. Desværre får ernæringsterapeuter sjældent klienter, der ønsker at forebygge. Oftest kommer folk først, når de har været syge gennem længere tid og måske har været turen rundt i sundhedssystemet.

Der kan imidlertid være god grund til at sætte tidligt ind i forhold til symptomer, der kan opfattes som ubetydelige, men som kan være tegn på begyndende sygdom eller på, at vi har vaner, der ikke støtter os. Det er ikke en given ting, at vi - i takt med vi bliver ældre - skal samle på skavanker. Men hvad der er sundt og godt for den ene, er det ikke altid for den anden. Vi er forskellige individer med hver vores unikke biokemi. Med en kost, der netop støtter os, som dem vi er, kan vi føle os energiske og fulde af liv højt op i alderen. 

Det er desuden videnskabeligt bevist, at kost og livsstil har stor betydning for udviklingen af visse sygdomme. Indenfor epi-genetikken, dvs. den gren af videnskaben, der undersøger, hvilke faktorer der påvirker udtrykket af vores gener, er der store forventninger til, at vi på sigt øger forståelsen for, hvordan vi gennem kost og adfærd kan forebygge sygdomme. Fedmeepidemien og den fortsatte stigning i antallet af mennesker, der får diabetes 2, peger om noget på, at der i den moderne livsstil er faktorer, der ikke fremmer sundhed. 

Selvom forskningen ikke er nået til bunds i at forstå, hvorfor den enkelte får diabetes eller kræft, har vi allerede nu mulighed for gennem de daglige kostvalg at påvirke vores energiniveau og følelse af velvære og trivsel samt at forebygge visse sygdomme, og med ernæringsterapi er der således mulighed for at blive klædt på til at foretage kvalificerede valg.

 

Kostretninger

Ernæringsterapi er ikke en kostretning, men en omfattende kostvejledning, som inddrager alle aspekter af tilværelsen, og som er tilpasset den enkelte. Ernæringsterapi følger ikke bestemte dogmer udover det at ville hjælpe den enkelte til at få det bedre fysisk og psykisk. Men hvis man ønsker at lægge sin kost om til vegetarisk eller vegansk kost, raw food, stenalderkost, LCHF, 5:2 kur eller andet, kan ernæringsterapeutisk vejledning være et godt valg, således at man lærer at tilgodese sine behov indenfor rammerne af den diæt, man ønsker at følge.

Samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen

Som ernæringsterapeut vil jeg selvfølgelig altid tage højde for den praktiserende læges eller speciallæges diagnose og anvisninger samt lægeordineret medicin og således også medtænke, at kosten og eventuelle kosttilskud i nogle tilfælde har indflydelse på medicinens virkning. Et ernæringsterapeutisk forløb vil altid foregå i respekt for lægens råd og anvisninger eller behandlingforløb iværksat af det offentlige sundhedsvæsen.