Hvad er ernæringsterapi?

Kort sagt er ernæringsterapi en udvidet form for kostvejledning. Med afsæt i den daglige kost sigter ernæringsterapien på at forbedre kroppens funktioner gennem afbalancering af de forskellige organsystemer. Ernæringsterapi inddrager alle aspekter af klientens liv og har som overordnet mål at give adgang til det potentiale, der er den enkelte givet, hvilket vil sige: størst mulig udfoldelse af livskraft, glæde og trivsel.  Ernæringsterapi tager altid udgangspunkt i den enkelte, i den enkeltes behov, livssituation og historie.

En af de absolut vigtigste måder, hvorpå vi direkte kan påvirke vores helbred, er gennem den daglige kost. Søvn og motion er lige så vigtige, men vi ser ofte, at søvn og evnen til at udføre motion overhovedet, er afhængig af, om vi får den næring, vi har brug for.

Udgangspunktet er, at vores mad kan bruges som medicin, og at medicinen i forhold til en lang række lidelser og livsstilssygdomme helt enkelt er mad, der nærer organismen og alle dens forskellige funktioner.

Den ernæringsterapeutiske samtale tager udgangspunkt i klientens historie, nuværende livssituation og kost. Sammen ser klient og terapeut på de forskellige symptomer, som klienten har, og kigger efter brikkerne til det puslespil, der fortæller om klientens sundhedstilstand. Det kan ofte være lidt af et detektivarbejde at finde frem til sammenhængen mellem årsag og symptomer, og klientens informationer og oplevelser er her af afgørende betydning. Netop klienten sidder inde med nøglen til løsningen af sine helbredsproblemer, og terapeuten hjælper med at finde ud af, hvordan de enkelte symptomer kan forstås. Sommetider ligger løsningen lige for og findes i første forsøg, andre gange er klienten nødt til at afprøve forskellige ting, før en mere optimal kost og livsstil er fundet.

De råd og anbefalinger, som man som klient kan forvente at få ved en ernæringsterapeutisk konsultation, er – udover at være individuelt begrundede - helt konkrete råd om kostens sammensætning og fordeling hen over dagen og sommetider også forslag til kosttilskud og livsstilsændringer og til aktiviteter, der i særlig grad vil kunne støtte den enkelte. 

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring. 

 

Ernæringsterapiens fundament

Ernæringsterapi bliver i Danmark kategoriseret som en alternativ terapiform uagtet, at den i forhold til kroppens forskellige funktioner og kost- og tilskudsanbefalinger er funderet på den nyeste forskning indenfor ernæring. 

Ernæringsterapi er funderet på dels den orthomolekylære og på den funktionelle medicin.

Den orthomolekylære medicin, som blev udviklet af nobelpristageren Linus Pauling fra slutningen af 1960’erne, kan kort beskrives som de rette molekylers medicin og sigter grundlæggende på at sikre, at der er det rette miljø i cellerne. Dette opnås først og fremmest ved hjælp af en nærende kost og eventuelt tilskud i form af eksempelvis mineraler, vitaminer, aminosyrer og essentielle fedtsyrer og i nogle tilfælde ved udrensning af skadelige stoffer.

”Functional Medicine” opstod i 1990’erne og dækker over en amerikansk lægevidenskabelig retning, der arbejder ud fra en helhedsopfattelse af mennesket. Indenfor Functional Medicine ses et symptom som et udtryk for en underliggende dysfunktion, som man derfor søger at finde og regulere, hvorefter både symptom og den underliggende årsag ideelt set fjernes. 

Ernæringsterapien bygger således på disse discipliner, idet den som mål har at genoprette evt. dårligt fungerende organsystemer, udbedre mangler via kostændringer, evt. udrense ophobede giftige metaller og fjerne ikke tålte fødevarer, forbedre fordøjelsen osv.

 

Ernæringsterapi - følelser og tro

Det er i dag efterhånden almen viden, at vores tanker og følelser påvirker vores fysiske krop og omvendt. De fleste ved, hvordan smerter påvirker humøret, og at stress, sorg og bekymringer kan give fysiske symptomer.

Det er derimod stadig uvist, præcis hvor grænsen mellem det fysiske og det psykiske går.

Indenfor ernæringsterapien antager vi, at der ikke er nogen fast defineret grænse mellem vores fysiske krop og vores psykiske tilstand, og nyere studier viser da også, hvordan hver eneste følelse og tanke helt fysisk tilvejebringer neurotransmittere, altså bittesmå biokemiske stoffer, i vores nervesystem. Neurotransmittere fungerer ved at sætte sig på receptorer på cellerne for hermed at igangsætte eller standse signaler, der tilsammen skal sørge for, at der er optimal funktion og balance. Det er også bevist, at vores kost påvirker produktionen og funktionen af neurotransmitterne, og dermed påvirker vores kost både helbredstilstand og humør.

Ernæringsterapien forholder sig således af indlysende årsager også til klientens psykiske velbefindende og inddrager dette aspekt i konsultationen i den udstrækning, klienten selv ønsker.

På samme måde kan tro og spiritualitet være en faktor i klientens tilgang til sig selv, og medtænkes derfor ved udredningen af helbredsproblemer, hvorfor ernæringsterapeuten sommetider anbefaler f.eks. arbejde med drømme eller meditation.

Set fra et ernæringsterapeutisk perspektiv er følelser og spiritualitet med andre ord aspekter af det enkelte individs sundhed og trivsel, men ernæringsterapi er ikke psykoterapi. Skønnes det, at klientens problemer stammer fra uforløste psykiske traumer eller problemer, henviser ernæringsterapeuten til f.eks. psykolog eller psyko- eller kropsterapeut.