Hvad er ernæringsterapi?

Kort sagt er ernæringsterapi en udvidet form for kostvejledning.
Ernæringsterapi har som overordnet mål at give adgang til det fulde potentiale, du er blevet givet i fødselsgave, d.v.s. størst mulig udfoldelse af livskraft, glæde og trivsel.  
Som ernæringsterapeut vil jeg altid arbejde med at forsøge at forstå årsagen til dine symptomer og at give dig redskaber til at  genskabe den optimale funktion i kroppens organer.
Ernæringsterapi tager altid udgangspunkt i dig, i dine behov og ønsker, livssituation og historie.

 

Maden er det vigtigste

En af de bedste måder, hvorpå vi direkte kan påvirke vores helbred, er gennem den daglige kost. Tilstrækkeligt med søvn og motion er selvfølgelig også vigtigt, men jeg  ser ofte, at søvn og evnen til at udføre motion overhovedet, er afhængig af tilstrækkeligt med næringsstoffer.

Mit udgangspunktet er, at mad kan bruges som medicin, og at medicinen i forhold til en lang række lidelser og livsstilssygdomme helt enkelt er mad, der nærer organismen og alle dens forskellige funktioner.

Den ernæringsterapeutiske samtale tager udgangspunkt i din historie, nuværende livssituation og kost. Sammen ser vi på de forskellige symptomer, du har. Vi ser på alle de forhold, der kan fortælle noget om din sundhedstilstand.

Det kan ofte være lidt af et detektivarbejde at finde frem til sammenhængen mellem årsag og symptomer. Dine informationer og oplevelser er her af afgørende betydning: Du sidder inde med nøglen til løsningen af dine helbredsproblemer. Jeg vil hjælpe dig med at finde ud af, hvordan de enkelte symptomer kan forstås. Sommetider ligger løsningen lige for og findes i første forsøg, andre gange er vi  nødt til at prøve os frem, indtil vi har fundet en kost og livsstil, der er optimal for lige netop dig.

De råd og anbefalinger, du som klient kan forvente at få ved en ernæringsterapeutisk konsultation, er – udover at være individuelt begrundede - helt konkrete råd om kostens sammensætning og fordeling hen over dagen og sommetider også forslag til kosttilskud og livsstilsændringer og til aktiviteter, der i særlig grad vil kunne støtte dig. 

 

Ernæringsterapiens fundament

DSC_0049.jpg

Titlen ”ernæringsterapeut” er ikke beskyttet, men betegnelsen ”ernæringsterapeut DET” er et kvalitetsmærke, der angiver, at man gennem medlemskab af foreningen DET – Danske Ernæringsterapeuter, lever op til bestemte krav til uddannelse og løbende ajourføring. 

Ernæringsterapi bliver i Danmark kategoriseret som en alternativ terapiform, selvom ernæringsterapi, sådan som den udøves af en ernæringsterapeut DET,  tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor ernæring. 

Ernæringsterapi er funderet på dels den orthomolekylære og den funktionelle medicin.

 

Orthomolekylær medicin

Den orthomolekylære medicin blev udviklet af nobelpristageren Linus Pauling fra slutningen af 1960’erne og kan kort beskrives som de rette molekylers medicin. Den orthomolekylære medicin sigter grundlæggende på, at der er det rette miljø i cellerne. Dette opnås først og fremmest ved hjælp af en nærende kost og dernæst eventuelt med tilskud i form af eksempelvis vitaminer, mineraler, aminosyrer, essentielle fedtsyrer, fibre og i nogle tilfælde ved udrensning af skadelige stoffer.

Funktionel Medicin

Funktionel Medicin opstod i 1990’erne og dækker over en amerikansk lægevidenskabelig retning, der arbejder ud fra en helhedsopfattelse af mennesket. Indenfor Funktionel Medicin ses et symptom som et udtryk for en underliggende dysfunktion, som man derfor søger at finde og regulere, hvorefter både symptom og den underliggende årsag ideelt set fjernes. 

Ernæringsterapien bygger således på disse discipliner, idet den som mål har at genoprette evt. dårligt fungerende organsystemer, udbedre mangler via kostændringer, evt. udrense ophobede giftige metaller og fjerne ikke tålte fødevarer, forbedre fordøjelsen osv.

 

Ernæringsterapi - følelser og tro

Det er i dag efterhånden almen viden, at vores tanker og følelser påvirker vores fysiske krop og omvendt. De fleste ved, hvordan smerter påvirker humøret, og at stress, sorg og bekymringer kan give fysiske symptomer.

Det er derimod stadig uvist, præcis hvor grænsen mellem det fysiske og det psykiske går.

Indenfor ernæringsterapien antager vi, at der ikke er nogen fast defineret grænse mellem vores fysiske krop og vores psykiske tilstand. Nyere studier viser da også, at hver eneste følelse og tanke helt fysisk tilvejebringer neurotransmittere, altså bittesmå biokemiske stoffer, i vores nervesystem. Neurotransmittere fungerer ved at sætte sig på receptorer på cellerne for hermed at igangsætte eller standse signaler, der tilsammen skal sørge for, at der er optimal funktion og balance i organismen. Det er også bevist, at vores kost påvirker produktionen og funktionen af neurotransmitterne. Dermed er det uomtivsteligt, at kosten påvirker både helbredstilstand og humør.

Ernæringsterapien forholder sig derfor også til dit psykiske velbefindende og inddrager dette aspekt i konsultationen i den udstrækning, du selv ønsker.

På samme måde kan tro og spiritualitet være en faktor og kan medtænkes ved udredningen af helbredsproblemer. Derfor kan jeg som ernæringsterapeut indimellem foreslå at arbejde med f.eks. drømme eller meditation.

Set fra et ernæringsterapeutisk perspektiv er følelser og spiritualitet med andre ord aspekter af det enkelte individs sundhed og trivsel, men ernæringsterapi er ikke psykoterapi. Hvis vi kommer frem til, at nogle af dine symptomer stammer fra uforløste psykiske traumer eller problemer, henviser jeg til f.eks. psykolog, psyko- eller kropsterapeut eller andet.